Mæslinger

 

 

Mæslinger

Mæslinger er en yderst smitsom virussygdom, der i nogle tilfælde kan være alvorlig og medføre komplikationer. Vaccination mod mæslinger indgår i børnevaccinationsprogrammet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderede i 2017, at Danmark opfylder betingelserne for at have elimineret mæslinger. WHO har som mål at eliminere mæslinger i Europa.

Elimination betyder, at der ikke har været vedvarende smitte af mæslinger i Danmark i de seneste tre år (2014-2016). Der har dog været anmeldt enkelte tilfælde af mæslinger i perioden. For at kunne bibeholde denne eliminationsstatus i Danmark, skal der fremadrettet fortsat sikres en høj tilslutning til MFR-vaccination og fokus på overvågning og anmeldelse af mulige mæslingetilfælde.

Mæslinger kan dukke op igen i større eller mindre omfang, selvom Danmark har elimineret mæslinger. Det skyldes, at vaccinationstilslutningen gennem årene ikke har været helt så høj som ønskeligt.

Vaccination til voksne

Danmark er blandt de lande, hvor mæslinger ifølge WHO er udryddet. Men der er faktisk relativt mange voksne danskere, der ikke er vaccineret mod mæslinger. Fra 1. april 2018 bliver denne gruppe af voksne tilbudt den såkaldte MFR-vaccine, der også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Man kan blive vaccineret, hvis man ikke allerede er blevet det som barn, og hvis man ikke har haft mæslinger – har man det, er man nemlig immun og kan ikke blive smittet igen.

Læs mere: Voksne bliver tilbudt vaccination mod mæslinger fra 1. april 2018

Se desuden Bekendtgørelse nr. 245 af 23/03/2018 om gratis vaccination for visse smitsomme sygdomme

Husk vaccination ved udlandsrejse

Mæslinger er fortsat udbredt i mange lande, herunder i Syd- og Østeuropa. Det betyder, at der er særlig risiko for at blive smittet ved rejser i udlandet, hvis ikke man er immun.

Vaccination mod mæslinger er gratis for alle, både børn og voksne.

Hvem er i risiko?

De personer, der bliver syge, vil typisk være unge og yngre voksne, der ikke er vaccineret – samt børn under vaccinationsalderen (15 måneder). Helt små børn (op til 4-6 måneder) er som regel beskyttet af antistoffer fra moderen.

Hvis man har haft mæslinger eller er vaccineret, er man immun. Hvis man er født før 1974 og opvokset i Danmark, er man med stor sandsynlighed immun, da sygdommen indtil 1974 ramte ca. 95% af børn i en fødselsårgang.

Symptomer

Symptomer på mæslinger er feber, forkølelse, overfølsomhed over for lys og efter 3-4 dage udslæt. Læs mere om mæslinger: smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om MFR-vaccination

MFR-vaccination anbefales til:

  • Børn og unge under 18 år
  • Kvinder over 18 år for at beskytte mod røde hunde
  • Voksne for at beskytte mod mæslinger

Vaccination er gratis til alle ovennævnte grupper. Voksne kan blive vaccineret, hvis ikke de allerede er blevet det som børn eller har haft sygdommene.

For børn er de anbefalede vaccinationstidspunkter 15 måneder og 4 år (tidligere 12 år). Læs mere i børnevaccinationsprogrammet. Er barnet ikke blevet vaccineret på de anbefalede tidspunkter, er det ikke for sent at blive vaccineret.

Du bør kontakte lægen, så I kan planlægge et vaccinationsforløb.

Efter udsættelse for mæslinger

Hvis ikke-immune personer har været udsat for smitte fra en person, der er syg med mæslinger, kan man give forebyggende behandling. Vaccination anbefales som forebyggelse til ikke-vaccinerede, som har været udsat for smitte inden for de sidste 72 timer. MFR-vaccinen kan anvendes fra 1-års alderen.

Injektion med humant normalt immunglobulin kan gives som forebyggelse eller for at svække sygdommen i op til 6 døgn fra udsættelse. Immunglobulin kan anvendes fra 4-måneders alderen.

Information til forældre

Mæslinger